วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

ภาำพจาก วิกิพีเดีย


ชั้นบรรยากาศของโลก เป็นชั้นของแก๊สที่ปกคลุมพื้นผิวโลก ประกอบด้วยไนโตรเจน 78.08%,ออกซิเจน 20.95%, อาร์กอน 0.93%, คาร์บอนไดออกไซด์ 0.038% และที่เหลือเป็นแก๊สอื่น ๆ รวมถึงมีไอน้ำรวมอยู่ประมาณ 1%

ชั้นบรรยากาศของโล แบ่งออกเป็นหลักๆ 5 ชั้นได้แก่
  1. โทรโพสเฟียร์  คือ บรรยากาศชั้นล่างสุดสูงจากผิวโลก 8 - 15 กิโลเมตร มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมากที่สุด อากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไปคืออากาศชั้นนี้ เมฆ พายุ ลม และมีลักษณะอากาศต่าง ๆ  เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นนี้  อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและรวดเร็วกว่าบรรยากาศชั้นอื่นๆ
  2. สตราโทสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศที่ 2 ที่มีระดับความสูงประมาณ 50 กิโลเมตร บรรยากาศชั้นนี้ยิ่งสูงขึ้น อุณหภูมิจะสูงขึ้นตามลำ ดับจนกระทั่งถึง 270 องศาเคลวินหรือใกล้ศูนย์องศาเซลเซียส ในบรรยากาศช่วงนี้มีก๊าซโอโซน (ozone) เกิดขึ้นตามธรรมชาติแผ่เป็นชั้น จึงนิยม เรียกส่วนนี้ว่าชั้นโอโซน (ozone layer) ก๊าซนี้ทำหน้าที่ดูดซึม บางส่วนของรังสีอัลตราไวโลเลต จึงมีผลทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น อากาศในชั้นนี้จึงไม่เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง เป็นเหตุมิให้มีการผสมผสานในบรรยากาศตามควร 
  3.  มีโซสเฟียร์ สูงจากพื้นดิน 50 - 80 กิโลเมตรเหนือชั้นโอโซน อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยอาจต่ำได้ถึง  83 องศาเซลเซียส อุกกาบาตหรือชิ้นส่วนหินจากอวกาศที่ตกลงมามักถูกเผาไหม้ในชั้นนี้ การส่งคลื่นวิทยุทั่วๆ ไปก็ส่งในชั้นนี้เช่นกัน 
  4. เทอร์โมสเฟียร์ สูง 80 - 450 กิโลเมตร ความหนาแน่นของอากาศจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่อุณหภูมิจะสูงขึ้นมาก ซึ่งอาจสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส สามารถส่งวิทยุคลื่นยาวกว่า 17 เมตรไปได้ทั่วโลก โดยส่งสัญญาณจากพื้นโลกให้คลื่นสะท้อนกับชั้นไอออนของก๊าซไนโตรเจนและ ออกซิเจน ซึ่งถูกรังสีเหนือม่วงและรังสีเอกซ์ทำให้แตกตัว 
  5. เอ็กโซสเฟียร์ บรรยากาศชั้นนี้สูงจากพื้นโลกประมาณ 450 - 900 กิโลเมตร มีก๊าซอยู่น้อยมาก มนุษย์อวกาศจะต้องควบคุมบรรยากาศให้มีความดันเท่ากับความดันภายในร่างกาย ต้องสวมใส่ชุดที่มีก๊าซออกซิเจนเพื่อช่วยในการหายใจ ดาวเทียมพยากรณ์อากาศจะโคจรรอบโลกในชั้นนี้

0 ความคิดเห็น:

 

blogger templates | Make Money Online